Monthly Archives: July 2010

Viral วิดีโอ ฮาๆ มาแรง การกลับมาฮารอบสอง TomTom Yoda recordi...

ฮาอีกแล้วครับท่าน ดูแล้วอารมณ์ดีสำหรับใครที่ชอบ Star Wars ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงๆ ถ้าเราใช้เสียงโยดาในการนำทาง จะฟังเพี้ยนหรือฟังผิดรึเปล่า To... Continue Reading

Digithun เมนู
×