Tag Archives: แปลงรถเป็นเครื่องดนตรี

Soundtracks

Cool Video : โคตรเจ๋ง แปลงรถเป็นเครื่องดนตรี สร้างเพลงตามการ...

เป็นงานทดลองที่เจ๋มากครับที่ดึงเทคนโลยีกับความบันเทิงเข้ามารวมกัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้ารถยนตร์จะกลายเป็นเครื่องดนตรีซักชิ้นนึง เป็น Concept ที่พ... Continue Reading

Digithun เมนู
×