Tag Archives: B Blue Cup Coffee

8677840407_e7417e9b63_z

จาก S&P ถึง Coffee World อย่าให้พนักงานทำลายแบรนด์ซะเอง...

เป็นเหตุบังเอิญสองครั้งครับ ที่ผมเจอการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานร้านค้า ที่ผมไปเป็นลูกค้า ครั้งแรกผมไปซื้อกาแฟที่ร้าน Blue Cup Coffee สาข... Continue Reading

Digithun เมนู
×