Tag Archives: Brand

twitter-for-brand

เรื่องที่น่าสนใจในการใช้ Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สิน...

ไม่นานมานี้ Twitter จัดงานสัมนาใหญ่ใน New York มีผู้สัมนากว่า 250 คนซึ่งล้วนเป็นนักการตลาดชั้นนำจากหลากลายบริษัท ซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ T... Continue Reading

FedEx Guy Throwing My Computer Monitor

Viral ที่โคตรซวยของ Fedex เมื่อพนง. ส่งของทำชุ่ย...

กลายเป็นข่าวฉาวไปทั่วโลก จนถูกส่งต่อเป็น Viral อย่างรวดเร็วกับกรณีนี้ เพราะหลักฐานมันชี้ตัวผู้ก่อการได้ชัดเจน เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าขอ... Continue Reading

diesel qr like

กด Like ในชีวิตจริงของ Diesel Store ผ่าน QR Code...

วันก่อนนั่งประชุมเรื่องแผนการตลาดกับแบรนด์แฟชั่นรายใหญ่รายหนึ่งถึงแผนการตลาดของ Collection หน้า นอกจากเรื่องภาพรวมของการสื่อสารเราก็คุยกันเร... Continue Reading

Digithun เมนู
×