Tag Archives: Byturen

Byturen Drunk Campaign

เมา ไม่ เมา มันต่างกันราวกับนรกกับสววรค์ อย่างนี้เลยหรอ??...

ชอบ Execution นำเสนอของ Campaign นี้นำเสนอง่ายๆ แต่น่าสนใจด้วยการ Interact การเปรียบเทียบด้วยวิธีง่ายๆ คือซ้อนวิดีโอสองตัวเข้าด้วยกันแล้วให้... Continue Reading

Digithun เมนู
×