Tag Archives: Concept Camera

future of Digital Camera

มองอนาคตกล้อง ดิจิตัล กับวิดีโอชิ้นนี้ The WVIL Concept Came...

เนื่องจากไม่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงของกล้องดิจิตัลเท่าไหร่นัก เลยไม่ค่อยมีวิสัยทัสน์ในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ ถ้าให้ผมเดาอนาคตกล้องถ่าย... Continue Reading

Digithun เมนู
×