Tag Archives: Deadlines

Deadlines

Cool video : คราวนี้ล่ะ ถ้าโดนลูกค้าเร่งงาน ให้ส่ง Video ตัว...

เรื่องเวลากับการทำงานเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับธุรกิจเหมือนกัน เพราะความเข้าใจด้านเวลาของธุรกิจและคนทำงานมักมองตรงข้ามกัน แล้วจะทำย... Continue Reading

Digithun เมนู
×