Tag Archives: digital camera

future of Digital Camera

มองอนาคตกล้อง ดิจิตัล กับวิดีโอชิ้นนี้ The WVIL Concept Came...

เนื่องจากไม่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงของกล้องดิจิตัลเท่าไหร่นัก เลยไม่ค่อยมีวิสัยทัสน์ในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ ถ้าให้ผมเดาอนาคตกล้องถ่าย... Continue Reading

Olympus the PEN Giant

ไวรัล มาร์เก็ตติ้ง อีกครั้งของ Olympus กลับมาเป็นปีที่สองกับ...

กลับมาอีกครั้งกับ Viral Video ของ Olympus Brand กล้องดิจิตอลและเทคโนโลยีด้านภาพ ที่เคยปล่อย Viral Videoตัวแรกเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้ว 2009 เพื่... Continue Reading

Digithun เมนู
×