Tag Archives: digital Screen

The Future Of Digital Displays 2

Tech news : อนาคตของเทคโนโลยีจอภาพ The Future Of Digital Dis...

มีวิดิโอที่พูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีจอภาพในอนาคต ก็จะมีแนวทางมาในทิศทางเดียวกันคือ ในแนาคตอันใกล้นี้ จอภาพจะถูกนำไปผนวกไว้กับทุกอุปกรณ์ต่างๆ ... Continue Reading

Microsoft Surface 2 Demo

เจ๋งๆ Review Microsoft Surface 2 จากงาน CES 2011...

งาน CES มีอะไรเจ๋งๆ ออกมาทุกที มาคราวนี้ค่อนข้างชอบวิดีโอตัวนี้เป็นพิเศษครับ เนื่องจากที่ 2 คนในวิดีโอนั่ง Present ความสามารถหลากหลายของ Mic... Continue Reading

Digithun เมนู
×