Tag Archives: Digital trend 2011

ais ihpone 4 app2

น่าจับตา ปี 2011 Brand ไทย ขน App ออกมาเพียบตอบโจทย์พฤติกรรม...

จำนวนตัวเลขการเติบโตของ Application ในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัว ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มหันมาเริ่มเลือกซื้อมือถือ SmartPhone ที่... Continue Reading

butthun talk

สวัสดีปีใหม่บ่นพูดคุย เรื่องราว Digital Trend ที่น่าสนใจ...

สวัสดีปีใหม่ครับ ช่วงปลายๆปี เป็นช่วงที่มีเทศกาลของงานเข้ามาเยอะมากพอพอกับความสุขที่หลั่งไหลเข้ามากับช่วงเทศกาลของการให้ ความสุข จากการเขียน... Continue Reading

iad nissan

Digital trend 2011 มาดูการเติบโต และการมาของโฆษณาบนมือถือ แล...

อีกดิจิตอลเทรน สำหรับปีหน้าที่ หลายแบรนด์ เริ่มที่จะมองหาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้นานยิ่งขึ้น และสร้างความสนใจ ได้มาก... Continue Reading

Digithun เมนู
×