Tag Archives: gmail

email-gmail-technique

4 เทคนิควิธีค้นหา เลือกอีเมลบน Gmail เพื่อเคลียพื้นที่อีเมลง...

ต้องยอมรับเลยครับว่าสาเหตุที่ผมเลือกมาใช้อีเมลในช่วงแรกๆ เหตุผลก็เพราะว่าขนาดพื้นที่ที่ให้เยอะจุใจชนิดที่เรียกว่าไม่เคยคิดว่าจะใช้อีเมลขนาดห... Continue Reading

gmail motion

Google Gmail Motion อีเมลที่ควบคุมการใช้งานด้วย การเคลื่อนไห...

Google พัฒนาการควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของ Google ด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายแทนการใช้ Keyboard ซึ่งเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งาน Mou... Continue Reading

Digithun เมนู
×