Tag Archives: Layar

blippar ar 2

Blippar อีกช่องทางสร้างประสบการณ์กับแบรนด์และสินค้า ด้วย AR ...

ตัว Application ตัวนี้ถูกพัฒนาให้ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ครับ ภาพกว้างๆ คือทุกอย่างที่เป็นการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ ภาพบุคคล หร... Continue Reading

ais ihpone 4 app2

น่าจับตา ปี 2011 Brand ไทย ขน App ออกมาเพียบตอบโจทย์พฤติกรรม...

จำนวนตัวเลขการเติบโตของ Application ในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัว ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มหันมาเริ่มเลือกซื้อมือถือ SmartPhone ที่... Continue Reading

Digithun เมนู
×