Tag Archives: Long Take

Bruno Mars - The Lazy Song

ไวรัลมาแรง แนะนำ อาทิตย์นี้ Bruno Mars – The Lazy Song...

ค่อนข้างชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเนื่องจากดูหลายครั้งก็ยังรู้สึกว่าเพลงนอกจากจะสนุกสนานแล้ว Music Video ยังมีเสน่ห์น่าสนใจ กลายเป็นเพลงที่ถูกส่งต่... Continue Reading

Digithun เมนู
×