Tag Archives: New Media

blippar ar 2

Blippar อีกช่องทางสร้างประสบการณ์กับแบรนด์และสินค้า ด้วย AR ...

ตัว Application ตัวนี้ถูกพัฒนาให้ใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ครับ ภาพกว้างๆ คือทุกอย่างที่เป็นการพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ ภาพบุคคล หร... Continue Reading

Digithun เมนู
×