Tag Archives: Screen

Microsoft Surface 2 Demo

เจ๋งๆ Review Microsoft Surface 2 จากงาน CES 2011...

งาน CES มีอะไรเจ๋งๆ ออกมาทุกที มาคราวนี้ค่อนข้างชอบวิดีโอตัวนี้เป็นพิเศษครับ เนื่องจากที่ 2 คนในวิดีโอนั่ง Present ความสามารถหลากหลายของ Mic... Continue Reading

Future Of Screen Technology

อนาคตเรื่องจอภาพ จะเป็นอย่างนี้ในไม่ช้า Future Of Screen Tec...

พอดีไปเพิ่งได้รับวิดีโอตัวนี้มา เลยอยากคุยเรื่อง จอภาพดิจิตอลบ้าง เพราะตอนนี้มันมาให้เราเห็นเป็นรูปธรรมค่อนข้างมากพอสมควรแล้ว ถ้าย้อนเวลากลั... Continue Reading

Digithun เมนู
×