Tag Archives: SmartWatch

Wearable-Technology-in-Learning

จับตาเทคโนโลยีปี 2014 : Tablet Pro อุปกรณ์สวมใส่ไฮเทคมาแรง...

เป็นธรรมดาของเทคโลโนโลยีที่จะต้องมีของที่ล้ำสมัยกว่ามาแทนที่ ในเวลาไม่กี่เดือนโฉมหน้าของเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ปีที่ผ่านมามีเทคโนโลยีอ... Continue Reading

Digithun เมนู
×