Tag Archives: Start up

sharing-economy

“เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน” (sharing economy) โอกาสทองข...

แอบอิจฉาเด็กสมัยใหม่นะครับนอกจากจะมีเทคโนโลยีพร้อมที่จะทำให้เราสามารถหาข้อมูลได้ง่ายแล้ว ยังมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรงในการทำธุรกิ... Continue Reading

start-business

เป็นผู้ประกอบการณ์ Start up เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแนวคิด...

ตั้งแต่ตัดสินใจทิ้งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงและอนาคตที่ดี มาเริ่มนับศูนย์ ในฐานะของผู้ประกอบการณ์รุ่นใหม่ก่อตั้งบริษัทที่โดยที่ไม่มีประสบ... Continue Reading

Digithun เมนู
×