Tag Archives: STDs

Safe Sex for Seniors

เห้ยอย่างนี้ก็มีด้วย Viral Video สอนผู้สูงวัย ให้มีเซ็ก อย่า...

บังเอิญเจอวิดีโอตัวนี้ แล้วก็ชมด้วยความสงสัย เพราะว่า เป็นการรณรงค์ การมีเซ็กอย่างปลอดภัยของผู้สูงวัย ซึ่งในความเป็นจริง คนสูงวัยน่าจะมีประส... Continue Reading

Digithun เมนู
×