Tag Archives: the Diary of Facebook

diary of facebook

MTV ทำรายการสารคดี เบื้องหลังความสำเร็จ และทุกเรื่องของ Face...

เหมือนพักหลังนี้เป็นช่วงที่ทาง Facebook จะต้องรักษาภาพลักษณ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประชากรชาวโลกได้เห็นด้านอื่นๆ ของ Facebook โดยเฉพาะ ผู... Continue Reading

Digithun เมนู
×