Tag Archives: Time On site

time on site

Time On site เวลาเฉลี่ยที่คนใช้เล่น 4 เว็บ Social Media ชั้น...

เวลาผมไปพูดตามที่ต่างๆ หากเป็นระดับผู้ประกอบการ ผมมักจะเปลี่ยนทัศนคติเค้าเรื่องนึงก็คือเรื่องเว็บไซต์ ให้ผู้ประกอบการณ์เห็นความเป็นจริงที่ว่... Continue Reading

Digithun เมนู
×