Tag Archives: Twitter Marketing

twitter-for-brand

เรื่องที่น่าสนใจในการใช้ Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์สิน...

ไม่นานมานี้ Twitter จัดงานสัมนาใหญ่ใน New York มีผู้สัมนากว่า 250 คนซึ่งล้วนเป็นนักการตลาดชั้นนำจากหลากลายบริษัท ซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ T... Continue Reading

Digithun เมนู
×