future of Digital Camera

มองอนาคตกล้อง ดิจิตัล กับวิดีโอชิ้นนี้ The WVIL Concept Camera

เนื่องจากไม่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงของกล้องดิจิตัลเท่าไหร่นัก เลยไม่ค่อยมีวิสัยทัสน์ในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพ ถ้าให้ผมเดาอนาคตกล้องถ่ายภาพก็คงเดาแค่ว่า กล้องความละเอียดสูงมากๆ ในราคาที่ถูกลงพร้อมเทคโนโลยีการแต่งภาพสมัยใหม่ ผนวกความเป็น Computer เข้าไปเพิ่มความสามารถให้ฉลาดและทำอะไรได้มากขึ้นเทียบเท่า SmartPhone ที่ฉลาดกว่า และตอบสนองความต้องการที่มากกว่า แต่วิดีโอตัวนี้นั้นคิดนอกเหนือจากที่ผมคิด กันสิ้นเชิงกล้องในอนาคตมันทำอะไรได้มหัศจรรย์กว่านั้น ลองชมวิดีโอตัวนี้แล้วจะรู้ว่าทิศทาง “what’s next for camera design?” เป็นอย่างไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้คลิกตามลิ้งได้เลยครับ artefactgroup.com/wvil/

ชอบบทความให้กำลังใจง่ายๆ แค่กด Like ข้างล่างนี้ครับ :)